Doradca Podatkowy

Usługi

Strona główna > Usługi

Sporządzenie porady podatkowej wymaga znajomości otoczenia prawnego, w jakim działa Klient oraz uwzględnienia aspektów dokumentacyjnych i bilansowych danego zdarzenia. Tak szerokie rozpatrywanie problemów podatkowych  decyduje często o praktycznych możliwościach zastosowania porady podatkowej, a przecież o taką poradę zawsze chodzi. 

Bogactwo informacji o tematyce podatkowej w dzisiejszych czasach, wiążące się jednocześnie z rozproszeniem istotnych informacji i często z powierzchowną ich prezentacją, wymaga od doradcy stworzenia własnego know-how na użytek sprawy Klienta. W mojej praktyce staram się unikać opinii odtwórczych, informujących jedynie o poglądach wygłaszanych przez innych doradców lub sądy administracyjne czy organy podatkowe. 

Poglady prawne wyrażane w opiniach kierowanych do Klientów formułowane są przez mnie w sposób jednoznaczny, a biorę za nie pełną odpowiedzialność.

Więcej informacji o zakresie usług w zakładkach.